Disclaimer

Van Fidor Corporate finance.

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Fidor accountants en belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

Fidor Corporate finance

Verlengde kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk

0180 746016
info@fidorcf.nl

KvK: 70229392

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Fidor accountants en belastingadviseurs geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden, zoals die door de NBA onze beroepsorganisatie, zijn opgesteld. 

Emaildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast”.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, (naar het model van de NBA[2013] gedeponeerd bij de Griffie van de Arondisementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013), waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. 

Zoeken

Door de hele website.

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.