Fidor Corporate Finance,

Met toegevoegde waarde,
de beste deal.

Kort. Maar krachtig.

Wij adviseren ondernemers bij de aankoop, verkoop
en financiering van een bedrijf. 

Wat is Fidor Corporate Finance?

Fidor Corporate Finance adviseert ondernemers bij de aankoop, verkoop en financiering van een bedrijf. Wij begeleiden het gehele proces en nemen de zorg op een deskundige wijze uit handen.

Na een doorwrochte analyse gaan wij voortvarend en resultaatgericht aan de slag. De opdrachtgever staat centraal.
Wij gaan voor de beste deal en zijn uit op het leveren van toegevoegde waarde. Wij kijken verder dan de transactie op zich.

Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van uw bedrijf? Helder inzicht om strategische keuzes te kunnen maken voor de lange termijn.

Bedrijf verkopen

Wij begeleiden u van a tot z in het gehele verkoopproces en gaan op zoek naar de beste deal voor u.

Financiering

Een bedrijfsovername of investeringen vragen veelal extra kapitaal. Wij helpen u met de diverse opties.

Bedrijf kopen

De overname van een bedrijf kan prachtige kansen bieden. Wij helpen u bij een gedegen en zorgvuldige beslissing.

Quotes van tevereden klanten

Bedrijfswaardering

Wilt u weten wat uw bedrijf waard is?

En niet alleen meer inzicht in de kansen en bedreigingen, maar ook strategisch advies op het gebied van bedrijfswaardering? Fidor Corporate Finance biedt u dit allemaal. Wij kijken graag met u mee. 

Bedrijfsfinanciering

Behoefte aan bedrijfsfinanciering?

Een bedrijfsovername of investeringen vragen veelal extra kapitaal. Fidor Corporate Finance is bekend met de diverse opties van bedrijfsfinancieringen. Zo krijgt u inzicht in uw mogelijkheden op dit gebied.

Bedrijf verkopen

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen?

Dat doet u waarschijnlijk maar één keer. U kunt dus maar één keer de beste deal maken en die beste deal is altijd afhankelijk van verschillende factoren. Zo spelen persoonlijke ambities, de bedrijfsspecifieke situatie en de markt waarin u werkzaam bent allemaal een rol. Wij begeleiden u van a tot z in het gehele verkoopproces en gaan op zoek naar de beste deal voor u.

Bedrijf kopen

Heeft u interesse om een bedrijf te kopen?

De overname van een bedrijf kan prachtige kansen bieden. Wees wel zeker van uw zaak. Fidor Corporate Finance is objectief en helpt u bij een gedegen en zorgvuldige beslissing. Wij zijn beschikbaar om met veel energie de transactie van verschillende kanten te bezien en te begeleiden. Met als doelstelling uw succes. 

Bedrijf verkopen

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen?

Dat doet u waarschijnlijk maar één keer. U kunt dus maar één keer de beste deal maken en die beste deal is altijd afhankelijk van verschillende factoren. Zo spelen persoonlijke ambities, de bedrijfsspecifieke situatie en de markt waarin u werkzaam bent allemaal een rol. Wij begeleiden u van a tot z in het gehele verkoopproces en gaan op zoek naar de beste deal voor u. 

E.J. (Ewout) Verschoor

E.J. (Ewout) Verschoor

W.A. (Pim) van Lieshout BSc RB

W.A. (Pim) van Lieshout

J. (Jos) Klaasse

J. (Jos) Klaasse

H.J. (Erik) Baas

H.J. (Erik) Baas

G.A. (Gerben) Buth

G.A. (Gerben) Buth

J.A. (André) Schipper

J.A. (André) Schipper

Zoeken

Door de hele website.

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.