• Wat zijn uw plannen?

    Bedrijfsplannen, uitbreidingsplannen, ondernemersplannen en startersplannen. Allemaal geschreven met hetzelfde doel en dezelfde achtergrond. Uit je hoofd alle...
    LEES VERDER

Over ons

Fidor is actief op het gebied van Corporate Finance, strategie en herstructurering. Het gaat hier om vraagstukken op het gebied van fusie & overnames, bedrijfsopvolging en groeistrategie. Financieel-strategische onderwerpen die betrekking hebben op de toekomst en continuïteit van de onderneming behoren eveneens tot onze kennis, ervaring en expertise.

Fidor heeft een pragmatische werkwijze. Wij adviseren, begeleiden en nemen de zorg op een deskundige wijze uit handen. Na een doorwrochte analyse gaan wij voortvarend en resultaatgericht aan de slag. De opdrachtgever staat centraal. Wij gaan voor de beste deal en zijn uit op het leveren van toegevoegde waarde. Wij kijken verder dan de transactie op zich.

Wij houden met onze jarenlange ervaring en expertise de focus gericht op klanttevredenheid. Het belang van de ondernemer én de onderneming staat bij ons centraal. Wij verstaan de kunst van het luisteren, analyseren en op een no nonsense manier opereren. Wij houden de balans tussen emotie en zakelijkheid continu in het oog. Door onze excellente onderhandelingsvaardigheden bevorderen wij het meest optimale resultaat. Ons doel is om op een aangename en resultaatgerichte wijze met u samen te werken. Op alle momenten in het proces gaan wij voor een uitmuntende dienstverlening.

Onze kennis van kleine, grote en omvangrijke financiële transacties geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de voorbereiding en procesbeheersing op een professionele geschiedt. Door onze ondernemingszin en ons omvangrijke netwerk bieden wij de opdrachtgever alles wat nodig is om de opdracht tot tevredenheid uit te voeren. Dit in combinatie met de kennis die wij ‘binnenshuis’ door middel van accountants, fiscalisten en juristen kunnen raadplegen geeft zekerheid en snelheid aan de uitvoering van de opdracht. Wij zijn transparant en onderscheiden ons in denken en handelen.

Kortom, zoekt u een deskundige partij die daadwerkelijk waarde toevoegt? Verlangt u diepgaande kennis in combinatie met persoonlijke aandacht en zorg? Wilt u ruimte voor uw emotie zonder dat dit gepaard gaat met niet rationele besluiten? Kies dan voor Fidor! Wij garanderen u een team van specialisten die een hoge mate van deskundigheid, communicatie skills en realiteitszin weten te combineren met gedrevenheid en vasthoudendheid. Wij zijn beschikbaar om met veel energie de transactie van verschillende kanten te bezien en te begeleiden. Met als doelstelling uw succes. 

Dienstverlening

Team

Laatste nieuws

Wat zijn uw plannen?

Bedrijfsplannen, uitbreidingsplannen, ondernemersplannen en startersplannen. Allemaal geschreven met hetzelfde doel en dezelfde achtergrond. Uit je hoofd alle gedachten en ideeën transformeren en samenvatten in een heldere –begrijpelijke– beschrijving zodat iedereen –waarvoor dit van belang is– er kennis van kan nemen. Vergeet hierbij vooral de financiële vertaalslag niet. Je accountant kan hierbij behulpzaam zijn. Sommige ondernemers vinden het moeilijk om zo’n plan te schrijven. Maak het echter niet ingewikkelder dan het is. ‘Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig!’ Ik geef je graag wat tips en adviezen. Gratis welteverstaan.

Begin altijd zo’n plan met jezelf voor te stellen. Wie ben je, wat zijn je achtergronden, interesses en vooral ideeën? Het plan gaat over jezelf, jouw (toekomstig) bedrijf en je eventuele partners. Vertel uitgebreid over ervaringen, gevolgde opleidingen en arbeidsverleden. Jouw persoonlijke drijfveren en motivatie. De mensen die het plan lezen moeten een goede indruk van jou krijgen. En daar gaat het vaak mis. Er is te summiere informatie –over alles wat belangrijk is– en men moet vervolgens naar achtergronden raden en gaat daardoor twijfelen. Gek, dat niemand er dan in gelooft! Wie ben je, waar ben je goed in en waarom wil je eigenlijk ondernemer worden? Wat is je financiële positie? Heel belangrijk!

Bij bestaande ondernemers is het belangrijk om te verhalen wat de track-record is. Je ervaring. Wat zijn de in het verleden behaalde prestaties en resultaten? “Het lijkt wel beleggen”, hoor ik je zeggen. Men gaat ook in jouw plannen –als het goed is– beleggen. Investeren! Laat het plan altijd een afspiegeling zijn van jouw persoon. Jij bent zelf de succesfactor van het plan. Het op ‘papier’ zetten dwingt jezelf om na te denken over het hoe en waarom. En dat is heel belangrijk. Het is het begin van het formuleren van een doelstelling, hieruit kan later de strategie worden ontwikkeld om deze doelen te realiseren. Voor beginnende, startende maar ook reeds actieve ondernemers is dit een nuttige tijdsinvestering!

Veel mensen hebben er moeite mee hun plannen op schrift te stellen. Hierdoor zijn zij niet in staat hun gedachten te ordenen en ideeën en gedachten over te dragen op anderen die een rol kunnen spelen in de realisatie. Dat is jammer. Ze ontzeggen zich hierdoor support en steun. Juist bij het verwezenlijken van (nieuwe) plannen is het uiterst belangrijk mensen te hebben in je nabije omgeving die een handje kunnen helpen. Maak binnen jouw vertrouwenskring mensen deelgenoot van je plannen. Laat je adviseren. Vraag hen of zij suggesties voor je hebben. Laat een ervaren adviseur of accountant meekijken. Maak cijfers inzichtelijk. Zo krijgt jouw plan meerwaarde en neemt het realiteitsgehalte toe!

Ik kom veel ondernemers tegen die fantastische ideeën hebben. Echter deze ideeën zitten vooral in hún hoofd. Opgesloten binnen de eigen gedachten en overwegingen. Vraag ik naar details dan krijg ik een onsamenhangend verhaal te horen. “Schrijf het eens op”, adviseer ik dan. Tot in detail! Leg uit waarom je op dit idee bent gekomen en hoe je het wil realiseren. Dat is meestal –voor hen– een moeilijke maar heel zinvolle exercitie. Vaak zie ik dan dat men of te bescheiden of te ambitieus is. Onderschatting en zelfoverschatting. Nu is het nog te keren en te corrigeren. Straks niet meer. Zo heb ik veel ondernemers structuur leren brengen in hun plannen. Ik noem dat planmatig ondernemen. Realistische doelen, een roadmap en samenvatting van veel gedachten. Met zo’n plan spreek je uit wat je verwachtingen zijn. Hoe hoog is het realiteitsgehalte? Jij gelooft ‘heilig’ in je plan, anderen ook? Met een marktonderzoek, cijfermatige onderbouwingen, goede gesprekken en peilingen kom je daar achter. Concurrentieonderzoek, marktverkenning en het raadplegen van potentiële klanten zal het realiteitsgehalte doen stijgen. Inventariseer in de levensvatbaarheid en de kansen van jouw plan. Maak het zo concreet mogelijk!

Als dan eenmaal het plan er is zie ik de meeste ondernemers ongeduldig worden. Ze willen het realiseren. Er is opeens geen tijd te verliezen. Iedereen moet er plots in meegaan. Ook hier zijn weer de nodige valkuilen. Is er een degelijke financiële onderbouwing? Zijn de middelen beschikbaar? Moet er krediet worden aangevraagd? Is bancaire financiering mogelijk? Of moeten we op zoek naar alternatieve vormen als crowdfunding of participatie? Is de organisatie (al) ingericht op de nieuwe plannen? Het plan is –met de tijd– steeds concreter geworden, maar de omstandigheden moeten óók gunstig zijn. Te vaak gaan ondernemers –soms met dollartekens in de ogen- van start, om vervolgens al heel snel daarna vast te lopen. Dat is niet nodig. Laat je professioneel begeleiden. Zorg voor een ‘state-of-the-art’ administratie die dagelijks bij is. Inzicht in cijfers. Nuttig en noodzakelijk!

Dit concrete plan vraagt om een vertaalslag. De operatie kent vele kansen en bedreigingen. Kansen moet je benutten en bedreigingen afwenden. Risico’s in financiële en juridische zin moet je voorkomen, bestrijden en elimineren. Niet leuk maar wel heel nuttig. Geef in je plan aan hoe je met dit soort aspecten omgaat, laat zien dat je hebt nagedacht over alle facetten van de realisatie. Juist deze details -en het bedenken van oplossingen– maken je een ondernemer. Laat zien dat je aan alles heb gedacht. Maak dus doortimmerde en weldoordachte analyses. Ik ben daar als adviseur altijd op bedacht. Soms stuit dit op onbegrip. Op deze wijze heb ik echter veel leed weten te voorkomen. Niet mijn verdienste maar als resultaat van het samen doordenken van de plannen. Door het hele proces nauwkeurig en systematisch aan te pakken zien ondernemers opeens de verbanden. “Ik ben blij dat je zo op de details blijft inzoomen”, heb ik menigmaal –tot mijn voldoening– gehoord. Juist vanuit al deze detailinformatie komen we uit bij het belangrijkste onderdeel van het plan: ‘de financiën!” Ik heb daar al iets over gezegd. Vaak onderbelicht en weinig begrepen. Een moeilijk onderdeel, vaak met te weinig documentatie, te kort en te algemeen. Jammer! Zorg voor een goede weloverwogen financiële onderbouwing van jouw plannen. Waarom deze omzetverwachting, deze marge en dit rendement? Schrijf het op en werk het uit. Niet kort en bondig, maar tot in detail en weldoordacht. Ga dus niet over één nacht ijs. Degelijkheid brengt in die zin de realisatie dichterbij. Mijn advies? Investeer in jouw plan!

Doorwrochte plannen maken is niet makkelijk. Het draait om de vertaalslag van jouw plannen, de financiën en de manier waarop je dat gaat monitoren.