Ervaring en expertise

Bij een belangrijke beslissing als de verkoop van uw bedrijf of de overname van een onderneming zoekt u een adviseur met jarenlange ervaring en expertise welke de focus richt op klanttevredenheid. Uw belang moet centraal staan. Iemand die alles af weet omtrent fusie van bedrijven en het overnemen van een bestaande zaak.  Een adviseur die de kunst verstaat van luisteren, analyseren en selecteren als het om een bedrijfsopvolger gaat, maar ook alle in- en outs kent van opvolging binnen het familiebedrijf.  Iemand die de balans tussen emotie en zakelijkheid continu in het oog weet te houden. Een specialist die over excellente onderhandelingsvaardigheden beschikt. U zoekt iemand die op een aangename en resultaatgerichte wijze met u weet samen te werken. Een adviseur die u met raad en daad terzijde staat bij herstructurering van uw bedrijf, hulp biedt bij een voorgenomen bedrijfsfusie en alles weet van strategische allianties. U bent op zoek naar Fidor Corporate Finance!

Kennis en netwerk

U zoekt bij complexe problematiek iemand die kennis heeft van kleine, grote en omvangrijke corporate finance transacties? Een adviseur die u als opdrachtgever de zekerheid geeft dat de voorbereiding en procesbeheersing op een professionele geschiedt? Fidor Corporate Finance! Immers, hulp bij de verkoop van uw bedrijf is geen sinecure. Wanneer u een bedrijf wilt kopen of verkopen, een ‘management buy in’ of een ‘management buy out’ wilt realiseren moet u kunnen vertrouwen op de kennis en het netwerk van uw adviseur. Een corporate finance specialist die samenwerkt met accountants, fiscalisten en juristen. Die kennis heeft omtrent waardebepaling van het bedrijf, financiering en die de due diligence kan uitvoeren. Iemand die de vraag kan beantwoorden: ‘Wat is eigenlijk een joint venture?’ Een strategieadviseur die transparant en onderscheidend is in denken en handelen. All round en vertrouwt. U bent op zoek naar Fidor Corporate Finance!

Succesvolle transacties

Kortom, u zoekt een deskundige partij die daadwerkelijk waarde toevoegt. U verlangt terecht diepgaande kennis in combinatie met persoonlijke aandacht en zorg. U wilt ruimte voor uw emotie zonder dat dit ten koste gaat van rationele besluiten? U kiest dan voor Fidor Corporate Finance. Zij garanderen u een team van specialisten die een hoge mate van deskundigheid, communicatie skills en realiteitszin weten te combineren met gedrevenheid en vasthoudendheid. Zij zijn beschikbaar om met veel energie de transactie van verschillende kanten te bezien en te begeleiden. Met als doelstelling uw succes. U weet dat fusie, overname, koop-  of verkoop van een bedrijf, een bedrijfsfusie of de opvolging binnen een familiebedrijf vaak ook een herstructurering van het bedrijf noodzakelijk maakt. Een verandering. Naast structuur gaat het vooral om cultuur. De vraag: ‘Wat is mijn bedrijf waard?,’ is slecht één aspect van de zaak. Juist om die reden kiest u voor Fidor Corporate Finance!