Fusie en acquisitie

Wanneer ondernemingen zich samenvoegen gaan zij een fusie aan. Men gaat in elkaar op en er ontstaat een nieuwe onderneming. Een nieuwe entiteit met alle juridische en economische gevolgen van dien. Men geeft op deze wijze de zelfstandigheid op. Bestuurlijk is er maar één orgaan dat het voortaan voor het zeggen heeft. Deze directie kan bestaan uit meerdere personen. Vaak zijn de verschillende bloedgroepen vertegenwoordigd. Soms is het beter een nieuwe persoon van ‘buitenaf’ op de directiezetel te plaatsen. Belangrijk is te constateren dat beide bedrijven in elkaar opgaan. Dat is voor veel stakeholders een radicale stap. Lees verder..